| Ĉefpaĝo de la portalo | ILEI | ICK | Studenta E-rondo  |  Krakovaj E-aranĝoj
Ĉefpaĝo
 
Subskriba ceremonio


Traduk-lego de la speciala salutmesaĝo de la prezidanto de ILEI, Prof.Radojica Petrović (fot.PN).


Oficiala ina manpremo. La evento estis ne nur ĝoja, sed ankaŭ gaja... (fot.MO)


Ni prezentas la personojn, kiuj restis post la longa kaj impresoplena konferenca tago por ĉeesti la ceremonion. En la tria vico sidas lernanta E-on loĝantino de la regiono, Izabela Wójcik. En la dua vico, de maldekstre: Gertruda Pisarek, Jadwiga Gibczyńska en la spektakla vesto, Mirosława Kubicka kaj Jolanta Traczyk, el la 'elita' E-Grupo Stolarska. Jolanta deziras funkciigi E-restoracion en la malnova centro de Krakovo.
En la unua vico, de maldekstre: Kamila Augustyńska, Elżbieta Harężlak -la brava E- instruistino en la ĉajovica lernejo kaj Katarzyna Hałgas, nova ĉajovica instruistino, lernanta la lingvon (E-Grupo Stolarska).
(fot.MO)

INTERNACIA LIGO DE ESPERANTISTAJ INSTRUISTOJ (ILEI) - POLA SEKCIO