| Ĉefpaĝo de la portalo | ILEI | ICK | Studenta E-rondo  |  Krakovaj E-aranĝoj
 
ILEI-lernejo en Ĉajovice


La Publika Elementa Lernejo en Ĉajovice


 LA UNUA ILEI-LERNEJO EN LA MONDO:

La Publika Elementa Lernejo en Ĉajovice
apud Krakovo

ILEI IĜIS OFICIALA PATRONO DE LA LERNEJO EN ĈAJOVICE

La 16-an de aprilo, dum la Konferenco de la Pola Sekcio de ILEI estis subskribita interkonsento inter la lernejo de Ĉajovice kaj ILEI. Laŭ tiu interkonsento ILEI iĝis oficiala patrono de la lernejo.
La pola sekcio, kiu tre proksime kunlaboras kun la lernejo ekde aŭg. 2004, daŭrigos la kunlaboron kiel reprezentanto de ILEI. Ni planas ankaŭ kunordigi ĉiujn lernejojn en Pollando, kie Esperanto estas instruata kaj utiligata.

La interkonsenton subskribis la direktorino de la lernejo, Agnieszka Basista kaj, nome de ILEI, la ILEI-komitatanino, Maria Majerczak. Post la manpremo estis tralegita la speciala salutmesaĝo de la Prezidanto de ILEI, Radojica PetroviŠ, kaj interŝanĝitaj simbolaj donacetoj: floro, kun simbolaj signifoj de la koloroj kaj longdaŭreco de la planto, kaj ringo kun la verda stelo simbolanta gvidadon kaj kunigadon. Dum la ceremonio regis tre solena kaj ĝoja etoso. La tutan aranĝon planis kaj kunordigis Maria Majerczak.


La sfero de la kunlaboro difinita per la interkonsento estas edukado, sen financaj devigoj. Ĝi ligiĝas al universalaj kaj ĉiutempaj valoroj de Esperanto, kiuj estas komuna komprentereno de la esperantistoj kun la aliaj homoj. Krom tiuj, la Internacia Lingvo proponas al la lernejoj ĉiam kreskantan nombron kaj rangon de praktikaj uzoj.
Ĉie ekzistas homoj malfermaj, larĝmensaj, aktivaj, ofte ne sciantaj pri tiuj ebloj, ravitaj ekkoninte ilin, kaj pretaj utiligi Esperanton. Tio pli vaste malfermas la vojon al la ĉefa agadtereno de ILEI – la lernejoj.

Maria Majerczak

 

La direktorino de la Publika Elementa Lernejo en Ĉajovice, Agnieszka Basista (maldekstre) kaj la ILEI- komitatanino, pola ILEI- sekciestrino Maria Majerczak subskribas pol- kaj esperantlingvajn ekzemplerojn de la interkonsento pri la patroneco.

La subskrib-int-in-oj montras la subskrib-it-ajn dokumentojn (fot.MO).                                                                        FOTO-RAPORTO

antaŭa paĝo antaŭa paĝo    

                       supren

 
INTERNACIA LIGO DE ESPERANTISTAJ INSTRUISTOJ (ILEI) - POLA SEKCIO